107 extra sociale huurwoningen

Mechelen gaat de komende drie jaar, met hulp van Vlaamse subsidies, 107 bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Als ondervoorzitter van Woonpunt is Björn Siffer fier met deze significante stap richting socialer woonbeleid, want hiermee wordt een antwoord geboden aan lange wachtlijsten.

Om die Vlaamse subsidies voor de bouw van bijkomende sociale huurwoningen te kunnen aantrekken heeft de stad Mechelen een sociaal woonbeleidsconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid. Dit is de enige manier om nog aanspraak te maken op financiering. De stad Mechelen beschikt immers historisch gezien over relatief veel sociale huurwoningen.

Met het Grond- en Pandendecreet van 2009 kreeg elke gemeente van Vlaanderen een zogenaamd bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Dit objectief streeft ernaar dat elke stad en gemeente over een voldoende ruim, betaalbaar en kwalitatief aanbod aan bouwgronden, kavels en woningen beschikt.


Op het vlak van sociale huurwoningen schrijft dit objectief een minimale vereiste van 9% van het totaal aantal woningen voor. Mechelen scoort in deze categorie met 9.4% positief en daarmee is het bindend sociaal objectief op het vlak van sociale huurwoningen bereikt (volgens nulmeting van de provincie). Extra huurwoningen in de sociale huisvesting zijn volgens ondervoorzitter van Woonpunt Björn Siffer echter geen overbodige luxe, want zoals op veel plaatsen zijn er in Mechelen lange wachtlijsten. Op het lokaal woonoverleg werd daarom de bouw van bijkomende huurwoningen besproken, nadien gaf het college haar fiat om een subsidieaanvraag in te dienen, die zich baseerde op geplande en haalbare projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.


Normaal gezien komen deze projecten niet meer in aanmerking, omdat Mechelen  haar doelstelling al heeft bereikt. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) liet deze zomer echter verstaan dat 107 extra woningen in een nieuwe convenant kunnen worden gehonoreerd. Deze sociaal woonbeleidsconvenant loopt drie jaar. Een periode waarbinnen effectief werk moet worden gemaakt van de uitvoering of de gunning van projecten voor deze extra woningen. Al deze projecten zijn in voorbereiding.
Het gaat onder meer om uitbreidingen in de wijken Bethaniënpolder en Otterbeek, waar respectievelijk 24 en 12 extra woningen komen. Ook in de Paardenkerkhofstraat in de wijk Nekkerspoel zijn plannen voor 25 nieuwe sociale huurwoningen. Volkswoningen van Duffel plant er nog 46 in de buurt van de Jubellaan in Mechelen-Zuid.